Elementor #644

Consells de Seguretat dels mossos d'esquadra Descarregueu-vos-els Consells de Seguretat Domicilis

CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI DImarts 9 de juliol a les 19.30H

CONVOCATÒRIA Per resolució de l’alcaldia de data 2 de juliol de 2019 ha estat convocada sessió extraordinària de l’ajuntament ple a celebrar a la sala de reunions de la casa consistorial el dimarts 9 de juliol de 2019 a les 19:30 hores sota el següent ORDRE DEL DIA 1.- Fixació de la periodicitat …

cONSTITUCIÓ DEL NOU CONSITORI DE RUBIÓ

El passat dissabte 15 de juny, a les 12 hores es va constiruïr el nou consistori de l'Ajuntament de Rubió L'alcalde i els regidors El nou consistori és format per: Jerôme Loos (IR-AM), Cristina Segura (JR), F.Miquel Archela (JR), Maite Esquius (JR), i Sandra Aymerich (IR-AM).

Convocatòria de ple extraordinari dimecres 12 de juny a les 19.30h

CONVOCATÒRIA Per resolució de l’alcaldia de data 7 de juny de 2019 ha estat convocada sessió extraordinària de l’ajuntament ple a celebrar a la sala de reunions de la casa consistorial el dimecres 12 de juny de 2019 a les 19:30 hores sota el següent ORDRE DEL DIA 1.- Aprovació, si …