Reunió amb urbanisme per fer front a la instal·lació de nous parcs eòlics i fotovoltaics a Rubió

Dimecres, 17 de febrer de 2021 a les 00:00

El passat dimarts 9 de febrer, l’alcalde i regidors de l’Ajuntament de Rubió es van reunir telemàticament amb el Sr. Ricard Torras, Cap del Servei Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, per tal de conèixer de primera mà com pot actuar l’ens davant els projectes dels nous parcs eòlics i fotovoltaics a Rubió, i alhora saber en quina situació es troben i com es pot actuar a nivell municipal.

Amb l’aprovació del decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, la regulació ha esdevingut més laxa en la promoció de l'energia renovable, i ha fet disparar la demanda d'empreses per promoure aquestes instal·lacions.

La normativa, aprovada per Generalitat de Catalunya, ha permès l’eliminació de les barreres administratives per a la implantació d’energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya, i establir un procediment de tramitació més àgil. Contretament a Rubió hi ha previst l'emplaçament de part del projecte de parc eòlic Serra Morena i dos projectes de plantes solars fotovoltaiques, als quals l’Ajuntament en va presentar suspensió de llicències relacionades amb parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques. També el municipi es veu afectat pel pas de varies línies elèctriques d'alta tensió per via aèria provinents de parcs situats en altres poblacions.

El projecte que genera més impacte paisatgístic al poble de Rubió és l’anomenat “Serra Morena”, que preveu la instal·lació de 9 aerogeneradors de nova generació, 5 en el terme municipal de Copons i 4 en el terme municipal de Rubió. Aquests nous aerogeneradors previstos per instal·lar són significativament més grans que els que estan ja instal·lats a la Serra de Rubió, ja que es contempla un rotor a 120 metres d’alçada, a diferència dels 80 dels ja existents, i unes pales de 80 metres, a diferència dels actuals, de 40 metres aproximadament. A més dels propis aerogeneradors, aquest projecte també contempla l’edificació d’una nova línia d'alta tensió de més de 3km per via aèria, per vincular el nou parc amb la subestació de la Serra de Rubió.

Per altra banda, l’Oficina tècnica d’avaluació ambiental de la Generalitat de Catalunya va rebre dos altres avantprojectes de plantes fotovoltaiques a Rubió, d’una superfície superior a 40 hectàrees cada un. Aquests dos avantprojectes estan avalats per propietaris del municipi i presenten la característica de no fer ús de línies elèctriques aèries, sinó soterrades.

Amb la normativa sectorial esmentada, l’Ajuntament no té potestat per autoritzar o no la instal·lació d’aquests projectes, sinó que només pot presentar-ne al·legacions en el moment de la fase de consulta, de la mateixa manera que ho podrà fer la resta de la població i propietaris/es afectats/des.

 

Nova regulació urbanística i noves al·legacions

Davant aquesta situació, des de l’Ajuntament de Rubió s’estudiaran vies de regulació com el reordenament territorial, així com també la presentació de noves al·legacions a nivell paisatgístic.

En aquest sentit, es vol limitar la superfície que l’Ajuntament té destinada a aquest tipus de projectes, i promoure estudis urbanístics per a fer que les línies aèries conflueixin i es redueixi l’impacte ambiental.

Alhora des del Consistori s’està treballant perquè els beneficis d'aquests projectes, en el cas de la seva realització, reverteixin en el municipi, i de manera directa en els veïns/es.

 

Darrera actualització: 17.02.2021 | 12:45