Llista provisional d'admesos i exclosos | Procés selectiu auxiliar administratiu/iva | Plans Locals d'ocupació 2024

Dilluns, 13 de maig de 2024
Es fa pública la llista provisional d'admesos i exclosos, i la relació de persones exemptes o no de realitzar la prova de coneixement de llengua catalana del procés de selecció d’un/a auxiliar administratiu/va, pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, mitjançant contracte laboral amb caràcter temporal, amb finançament a càrrec de la subvenció de la Diputació de Barcelona, dins del fons de prestació “Plans locals d’ocupació“, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2024 del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027.
 
 
La data de la prova de català serà el dia 22 de maig a les 9:30 hores a l'Ajuntament de Rubió 
Els aspirants disposen d’un termini de 3 dies hàbils, tal i com indiquen les bases, per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que pugui contenir la llista provisional. El termini finalitza el dia 16 de maig de 2024.
Darrera actualització: 13.05.2024 | 14:53