CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 18 SETEMBRE 2018 A LES 19:30H

EL PLE ORDINARI DEL MES DE SETEMBRE TINDRÀ LLOC EL DIA 18/09/2018 A LES 19:30 H. AMB EL SEGÜENT ORDRE DEL DIA: 1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària  del dia 24 de juliol de 2018. 2.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia del núm. 61 al núm. …