Notícies

convocatòria sessió extraordinària i urgent de ple el dilluns 29 d’abril de 2019

CONVOCATÒRIA Per resolució de l’alcaldia de data 26 d’abril de 2019 ha estat convocada sessió extraordinària i urgent de l’ajuntament ple a celebrar a la sala de reunions de la casa consistorial el dilluns 29 d’abril de 2019 a les 19:30 hores sota el següent ORDRE DEL DIA 1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de …

convocatòria sessió extraordinària i urgent de ple el dilluns 29 d’abril de 2019 Llegir més

Publicada la convocatòria d’una plaça de funcionari de carrera

El ple de l’ajuntament de Rubió, en sessió extraordinària celebrada el dia 26 de febrer de 2019 ha aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, les Bases reguladores del procés selectiu per al nomenament com a funcionari de carrera d’una plaça d’auxiliar administratiu d’intervenció de l’Ajuntament de Rubió, mitjançant concursoposició …

Publicada la convocatòria d’una plaça de funcionari de carrera Llegir més