ORGT: documents amb termini de pagament vençut

INFORMACIÓ WEB: Si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut:

– Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte 

a l’adreça http://orgt.cat/pagartributs 

o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802.

– Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu: 

descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament 

o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

– Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu: 

descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament 

o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.