CONVOCATÒRIA DE PLE 0RDINARI DIMARTS 24 DE SETEMBRE A LES 19:30H

CONVOCATÒRIA

Per resolució de l’alcaldia de data 19 de setembre de 2019 ha estat convocada sessió ordinària de l’ajuntament ple a celebrar a la sala de reunions de la casa consistorial el dimarts dia 24 de setembre de 2019 a les 19:30 hores sota el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del dia 27 d’agost de 2019.

2.- Donar compte dels decrets de l’alcaldia, així com  ratificació dels que ho requereixin.

3.- Aprovació,  si escau, de l’expedient de baixa de drets reconeguts en exercicis anteriors.

4.- Aprovació, si escau, de l’expedient de baixa d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors.

5.- Moció en defensa del sector de la vinya com a element dinamitzador del territori.

6.- Moció de suport per a l’anul·lació de l’ordre del President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de protegir les seus judicials amb els Mossos d’Esquadra.

7.-Precs i preguntes.

Rubió, 19 de setembre de 2019.

La secretària,

Rosa Ma. Matas Nin.

MX-2314N_20190919_105935