Festa major 2019 – concurs de dibuix

Bases del concurs

Tema: Espais singulars de Rubió

Participants: Tothom qui ho desitgi

Obres: Màxim 3 per autor

Tècnica: Lliure. Dibuixos muntats en cartolina rígida de 30×40 cm. AI dors de cada dibuix s’indicarà el títol, indret, nom, adreça i telèfon.

Jurat: Estarà format per dues persones en representació de l’Ajuntament.

Categories: Infantil (fins a 12 anys), juvenil (de 12 a 16 anys) i adult – (a partir de 17 anys)

Termini d’admissió: S’admetran obres fins el dia 1 de juny a les 18:00 h. a l’Ajuntament de Rubió.

Els dibuixos estaran exposats els dies 1 i 2 de juny a la sala d’actes de l’Ajuntament.

Retorn de les obres: A partir del dia 3 de juny 201 9

Premis:

Categoria Infantil:

1er Premi: lot de material per pintar

2n Premi: lot de material per pintar

Categoria Juvenil:

1er Premi: val per a productes de papereria

2n Premi: val per a productes de papereria

Categoria Adult:

1er Premi: 100€

2n Premi: 50€

CADA AUTOR NOMÉS PODRÀ OBTENIR UN SOL PREMI