Publicació resultats convocatòria lloc de treball

Podeu consultar-ne els detalls al Tauler electrònic d’anuncis, seguint el següent enllaç