FESTA DE LA GENT GRAN, DEL 23 AL 30 DE SETEMBRE DE 2018