CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA MAJOR DE RUBIÓ

FESTA MAJOR RUBIÓ 2018

Tema:

“Aigua a Rubió”

Participants:

Tots els afeccionats a la fotografia

Obres:

Màxim 3 per autor

Modalitats I categories:

  • Blanc i negre
  • Color
  • Local

No s’ admetran fotografies que aparentment canviïn la imatge del poble.

Format:

Lliure. Muntades en cartolina rígida de 30×40 cm. Al dors de cada fotografia s’indicarà el títol, indret (localització), nom, adreça, telèfon i entitat fotogràfica en cas de que se’n pertanyi a alguna, i la data.

Jurat:

Estarà format per dues persones en reconeguda experiència fotogràfica i una del poble.

Calendari

 

Termini d’admissió:

S’admetran obres fins el dia 9 de maig a les 14:00h. A l’Ajuntament de Rubió, en dies laborables de 10:00 a 14:00h. Si es desitja enviar les fotografies per correu adreçar-les a l’Ajuntament de Rubió, Plaça de l’Ajuntament s/n – 08700 Rubió.

Veredicte i lliurament de premis

Dia 13 de maig a les 13:00h. A la plaça de l’Ajuntament.

Exposició:

Les obres estaran exposades els dies 12 i 13 de maig a la sala d’actes de l’Ajuntament.

Retorn de les obres:

A partir del dia 4 de juny.

Premis:

Categoria Blanc i negre:

   • 1er Premi:   100€
   • 2n Premi:      50€

Categoria Color:

   • 1er Premi:   100€
   • 2n Premi:      50€

Categoria Local:

   • 2 Premis Locals 50€

CADA AUTOR NOMÉS PODRÀ OBTENIR UN SOL PREMI

 • Les fotografies premiades passaran a ser propietat de l’ Ajuntament, reservant-se el dret de publicar-les, fent constar el nom de l’autor i sense cap altre tipus de retribució.
 • Les obres es tractaran amb la màxima cura, no fent-se responsables l’organització de deterioraments o pèrdues per causes alienes.
 • Les obres no premiades, que no s’hagin recollit a dia 31 d’agost, també passaran a ser propietat de l’Ajuntament.
 • L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.
 • El fet de participar en el concurs implica la total acceptació d’aquestes bases.

Descarregueu-vos-en el cartell.