X Concurs Fotogràfic - Festa Major de Rubió 2017

Bases del Concurs

Tema: "La primavera a Rubîô"

Participants: Tots els afeccionats a la fotografia

Obres: Màxim 3 per autor

Modalitats: Blanc i negre o color.
No s'admetran fotografies que aparentment canviïn la imatge del poble.

Format: Lliure. Muntades en cartolina rígida de 30x40 cm. Al dors de cada fotografia s'indicara el titol, indret, nom, adreça, telèfon i entitat fotogràfica (en cas de que se'n pertanyi a alguna) i data.

Jurat: Estarà format per dues persones de reconeguda experiència fotogràfica i una del poble.

Categories:

  • Blanc i negre
  • Color
  • Local

Calendari

Termini d'admissió: S'admetran obres fins el dia 24 de maig a les 13.00h.

 

Les fotografies s'han de fer arribar o bé presencialment o bé per correu postal a l'Ajuntament de Rubió, de 10.00 a 14.00h

Ajuntament de Rubió
Plaça de l'Ajuntament, S/N - 08719 Rubió (Anoia)

Veredicte i lliurament de premis Dia 28 de maig ales 13.00h a la Plaça de l'Ajuntament.

Exposició Les obres estaran exposades els dies 27 i 28 de maig a la sala d'actes de l'Ajuntament.

Retorn de les obres: A partir del dia 12 de juny.

Premis

Categoria Blanc i Negre

1er Premi: 100€

2on Premi:50€

Categoria Color

1er Premi: 100€

2on Premi: 50€

Categoria Local

2 premis locals de 50€

Cada autor podrà rebre només un premi.

Notes:

  • Les fotografies premiades passaran a ser propietat de l'Ajuntament, reservant-se el dret de publicar-les, fent constar el nom de l'autor i sense cap altre tipus de retribució.ç
  • Les obres es tractaran amb la màxima cura, no fent-se responsable l'organització de deterioraments o pèrdues per causes alienes a ella.
  • Les obres no premiades que no s'hagin recollit a dia 31 d'agost, també passaran a ser propietat de l'Ajuntament.
  • L'organitzaciô es réserva el dret de modifiçar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.
  • El fet de partiçipar en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases.

Baixeu-vos el cartell