ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 8 de juny de 2017.

2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la núm.45 a la núm. 57 del  2017, així com ratificació de les resolucions que procedeixin.

3.- Designació de les dues festes locals per a l’any 2018.