Els electors de Rubió podran consultar del 9 al 16 de maig  la seva inscripció al cens electoral per a les Eleccions Generals del dia 26 de juny de 2016.  Caldrà dirigir-se a les oficines municipals qualsevol dia laborable de 9 a 14 hores dins el període indicat o bé entrar directament a la seu electrònica de l’Institut Nacional d’Estadística, si es disposa de certificat electrònic i fer la consulta directa.

Rubió, 7 de maig de 2016.

La secretària,