S'obre el termini per a que els aspirants presentin la documentació per participar en el Pla d'Ocupació 2016.

Places: 1 oficial 2a i 1 peó de construcció

Plaça Oficial 2a

Règim de treball: laboral temporal

Jornada de treball: 40 hores setmanals

Durada: 3 mesos

Tasques a realitzar: construcció i treballs associats.

Plaça peó

Règim treball: laboral temporal

Jornada de treball: 40 hores

Durada: 3 mesos

Tasques a realitzar: construcció i treballs associats.

 

Les persones interessades han de presentar la documentació especificada en les bases disponibles a la secretaria de l'ajuntament del 22 al 27 d'abril de 2016.

Rubió, 22 d'abril de 2016.

La secretària.

Rosa Ma. Matas Nin.